Englishفارسی
Application robots

 پولیش و پرداخت رباتیک

 

استفاده از رباتهای صنعتی جهت اجرای عملیات پولیش و پرداخت قطعات در تولید انبوه بسیار توجیه  پذیر بوده و سبب ایجاد ارزش افزوده خوبی میگردد. انجام این کار برای نیروی انسانی

بسیار دشوار و کسالت آور بوده و سبب بروز صدمات جسمی، تنفسی و  شنوایی میگردد. اما استفاده از ربات ضمن رفع نیاز به نیروی انسانی ماهر و ورزیده، سبب افزایش قابل توجه در

کیفیت و دقّت  و سرعت کار می شود.

از جمله صنایعی که این فرآیند در آنها وجود دارد شامل موارد زیر می شود:

پره های موتورهای توربینی

شیر آلات بهداشتی

دستگیره ها و یراق آلات و تزئینات

 

 

نمونه هایی از محصولات پولیش کاری شده توسط ربات :