Englishفارسی
Application robots

مقاله ها

 
در این پروژه کلیه مراحل زیر بر عهده ربونیک بوده است:
  1.  مدیریت پروژه
  2. طراحی فرایند تولید
  3. تأمین تجهیزات و نصب رباتها (2 عدد ربات)
  4. استفاده از میز دوار برای جابجایی قطعات
  5. طراحی و تولید نرم افزارهای خط تولید

در این پروژه از 2 ربات برای انجام جوش قوس الکتریکی و یک میز دوار جهت جابجایی قطعات و فیکسچرها بین رباتها و اپراتور استفاده شده است.  هم اکنون این پروژه در حال بهره برداری می باشد.

فیلم کارکرد این خط 

YouTube