Englishفارسی
Application robots

مقاله ها

جوش نقطه ای قطعه یال طولی خودرو پراید
 
ساختار: دو خط موازی مستقل هر یک شامل سه عدد ربات و یک میز دوار با چهار فیکسچر
 
طرز کار خط:
قطعه خام توسط یک کارگر در فیکسچر قرار می گیرد.
با گردش میز قطعه به رباتهای اول و دوم و سوم می رسد و هر یک بخشی از نقطه جوشهای قطعه را تکمیل می کنند.
با گردش چهارم قطعه تکمیل شده به جلوی کارگر می رسد و از فیکسچر خارج می شود.
 
مسئولیت ما در این پروژه:
نصب و راه اندازی ربات ها (3 عدد ربات FANUC مدل S-420iF)
تأمین تجهیزات کنترلی و ارتباط آنها با یکدیگر PLC Siemens Simatic S7-300
طراحی و  تولید نرم افزارهای کنترلی
ساخت تابلوهای کنترل
طراحی فرایند تولید
مدیریت پروژه