Englishفارسی
Application robots

جابجایی رباتیک

یک ربات صنعتی به راحتی می تواند یک قطعه را بلند کرده و در مکان جدیدی قرار دهد. این ربات ها علاوه بر این که باعث سرعت

فرایند جابجایی می شود و نرخ تولید را نیز افزایش می دهند کار را با دقت بالاتر و بدون خستگی و آسیب به بدن نیروی انسانی انجام

می دهد.علاوه بر این، این ربات ها با تغییر برنامه و تجهیز به ابزار لازم می توانند در کاربردهای دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرند.

افزایش سرعت تولید از سوی دیگر باعث صرفه جویی در هزینه تولید خواهد شد.

مزایای استفاده از ربات در فرایند جابجایی (Handling) :

  1. سرعت بالا
  2. دقت بالا
  3. قابلیت اطمینان
  4. صرفه جویی در هزینه های اقتصادی
  5. انعطاف پذیری بالا
 

 

چند مثال از کاربردهای ممکن:

خطوط ماشینکاری CNC، خطوط پرسکاری، دستگاههای تزریق پلاستیک و دایکست، ماشینهای خم کن و . . .

جابجایی قطعات بین ماشینهای مختلف و یا نقات مختلف خط تولید

برداشت محصولات از جعبه یا پالت منظم یا نامظم

چیدن محصولات روی پلت یا داخل جعبه

 

 ربات های جابجا کننده (Pick And Place robots) :


                                                 

بارگذاری در پرس (Press tending) :


 ربات های palletizing :

 

.