Englishفارسی
Application robots

 

جوش قوس الکتریکی رباتیک

جوشکاری  قوس الکتریکی یا ArcWelding یکی از متداول ترین روشهای اتصال قطعات فلزی است.

دو نوع  پر کاربرد این فرایند شامل:

 MIG/MAG که بیشتر از آن با عنوان جوشکاری CO2  یاد می شود و  TIG که بیشتر با نام جوشکاری آرگون شناخته شده است.

اجرای این جوشکاری برای نیروی انسانی باعث ایجاد مخاطرات زیادی از جمله خطر بروز سرطان، تششعات زیانبار برای بینایی و پوست ، آسیب های تنفسی و خطرات سوختگی و . . . می شود.

از این رو استفاده از رباتهای صنعتی برای این کار  ضمن کاهش مخاطرات آن سبب افزایش کیفیت جوش و تسریع کار و کاهش مصرف مواد و انرژی می شود.

یک تورچ ویژه جوشکاری به ربات متصل می شود. با یک بار یاد دادن مسیر های جوش به ربات، ربات با دقت کسری از میلیمتر مسیرهای قبلی را تکرار خواهد کرد. فقط قطعات باید با دقت نسبتاً خوبی جلوی ربات تثبیت شوند.

ربونیک تا کنون چندین پروژه در زمینه اتوماسیون انواع فرایندهای جوش قوس الکتریکی با استفاده از رباتهای صنعتی به اجرا رسانیده و از تخصص خوبی در این حوضه برخوردار است.

برای مشاوره در مورد اتوماسیون فرایند جوشکاری خود با ما تماس بگیرید.

ربونیک ارائه دهنده تمامی ملزومات مورد نیاز سلولهای ArcWelding نظیر:

Torch cleaning station, Collision sensor, Bulls-eye ,Power Source, Robotic Torch ، Arc Welding Robots

 یک نمونه از سلول های جوش قوس الکتریکی ربونیک