loading

کارفرما : بهینه تکنیک
صنعت : قطعه سازی خودرو
راهکار : جوش نقطه ای
سال پروژه : 1398

توضیح پروژه

ربات موجود در کارخانه

طراحی خط تولید

خرید یا ساخت کلیه تجهیزات و نصب و راه اندازی

مشخصات فنی

ربات استوک

طراحی و اجرای خط رباتیک

طراحی و شبیه سازی Layout

نصب و اجرای خط با 4 دستگاه ربات KUKA