خط رباتیک جوشکاری قوس الکتریکی اکسل پراید

_

مشخصات فنی

_
  • تامین تجهیزات و نصب یک سلول رباتیک کامل شامل ربات، فیکسچر و تجهیزات جوش
  • برنامه ریزی ربات‌ها و PLCها
  • مدیریت پروژه و طراحی فرایند تولید
  • طراحی کلیه نرم افزارهای کنترل و مانیتورینگ
  • آموزش پرسنل
_

توضیح پروژه

_

کسب و کار خود را بهبود بخشید و از زندگی خود لذت ببرید