سلول رباتیک پولیش قطعات برنزی شیرآلات بهداشتی

_

مشخصات فنی

_
  • تامین خط آماده خارجی توسط شرکت کارفرما
  • مشاوره، بررسی فنی و راه اندازی اولیه
  • برنامه ریزی ربات
  • آموزش پرسنل
_

توضیح پروژه

_

خط آماده خارجی توسط شرکت کارفرما خریداری شد و نصب، راه اندازی و برنامه ریزی ربات‌ها توسط شرکت ربونیک انجام گرفت.

کسب و کار خود را بهبود بخشید و از زندگی خود لذت ببرید