_

پوشش دهی سطحی (Coating)

پوشش دهی فلزی و سرامیکی با شعله یا پلاسما کاربردی رایج در پوشش دهی قطعات صنعتی از جمله توربین های گازی دارد که تقریبا بدون کمک ربات میسر نیست.
_

مزایا

 • یکنواختی و دقت در سرعت و گامهای پیمایش مسیر پوشش دهی
 • عدم برخورد و فاصله یکنواخت ابزار و سطح قطعه
 • اجتناب از آسیب های تنفسی، شنوایی، بینایی، سوختگی و پوستی
  برای اپراتور
 • پاشش رنگ های مایع یا پودری
 • جلوگیری از آسیب های نیروی انسانی به دلیل آلودگی تنفسی و صوتی
_

خدمات ما

 • طراحی و ساخت سلولهای رباتیک مخصوص پوشش دهی
  با اعمال تمامی استانداردهای مربوطه
 • انجام شبیه سازی فرایند
 • خدمات مشاوره در زمینه آموزش، خرید و بهره برداری فرایند
  پوشش دهی رباتیک
 • خدمات نگه داری و تعمیرات خطوط
 • انجام اصلاحات بر روی خطوط

برای مشاوره در زمینه اتوماسیون فرایند پوشش دهی سطحی با ما تماس بگیرید