خط اتوماتیک جوش قوس الکتریکی محفظه کاتالیست و منیفولد دود خودرو CNC

_

مشخصات فنی

_
  • تامین تجهیزات و نصب یک سلول رباتیک کامل شامل ربات، فیکسچر و تجهیزات جوش
  • مدیریت پروژه و طراحی فرایند تولید
  • طراحی کلیه نرم افزارهای کنترل و مانیتورینگ
  • آموزش پرسنل
_

توضیح پروژه

_

مدت پروژه: 9 ماه
ربات استفاده شده برای این پزوژه از کمپانی FANUC میباشد.

 

آپدیت: سال 1391
* اضافه کردن سلول دوم جوش قوس الکتریکی محفظه کاتالیست و منیفولد دود خودرو

 

آپدیت: سال 1396
* اضافه کردن سلول سوم جوش قوس الکتریکی محفظه کاتالیست و منیفولد دود خودرو

 

آپدیت: سال 1399
* اضافه کردن سلول چهارم جوش قوس الکتریکی محفظه کاتالیست و منیفولد دود خودرو
* در پروژه چهارم برخلاف پروژه های قبلی از ربات KUKA استفاده شده است.

کسب و کار خود را بهبود بخشید و از زندگی خود لذت ببرید