خط رباتیک جوش نقطه‌ای تراورس عرضی پراید

_

مشخصات فنی

_
  • بازسازی نمونه اولیه ساخته شده (پروژه 1387)
  • طراحی، نصب و راه اندازی دو خط موازی مستقل هر یک شامل 4 عدد ربات
  • مدیریت و کنترل پروژه و طراحی فرایند تولید
  • تأمین تجهیزات
  • نصب، راه اندازی و برنامه ریزی ربات‌ها
  • طراحی و ساخت 10 عدد فیکسچر
  • طراحی و ساخت 25 عدد تابلوی کنترل
  • طراحی کلیه نرم افزارهای کنترل و مانیتورینگ
_

توضیح پروژه

_

خروجی خط به 150 قطعه در هر ساعت می‌رسد و محصول این خط شامل 5 قطعه منفصله است که با 45 نقطه جوش به یکدیگر مونتاژ می‌گردند.

کسب و کار خود را بهبود بخشید و از زندگی خود لذت ببرید