خط رباتیک جوش نقطه‌ای قطعه کفی صندوق عقب پراید

  • سال پروژه : 1390 - 1399
  • اطلاعات کارفرما : سازنده قطعات و مجموعه های خودرو در استان البرز
  • صنعت : خودرو
  • راهکار : جوش نقطه ای
_

مشخصات فنی

_
  • تامین تجهیزات از طرف کارفرما
  • اتصال، پیکر بندی و برنامه ریزی خط رباتیک
  • آموزش پرسنل
_

توضیح پروژه

_

پروژه اول: سال 1390

 

آپدیت: سال 1398
* اضافه کردن سلول دوم جوش نقطه‌ای قطعه کفی صندوق عقب پراید

 

آپدیت: سال 1399
* اضافه کردن سلول سوم جوش نقطه‌ای قطعه کفی صندوق عقب پراید

کسب و کار خود را بهبود بخشید و از زندگی خود لذت ببرید